INDAHNYA HIDUP

Hidup bertakwa bermula daripada lahirnya insan ke dunia.